CALENDARIO 2019

                                                 CLUB SLOT MAÇANET

                                                     Normes de cursa

  • El pilot només es podrà col·locar el cotxe si aquest se surt a la coma 9 (Recta principal).

Infracció: -3 voltes.

 

  • Si un cotxe s’espatlla durant la cursa, aquest només es podrà arreglar quan el crono estigui en marxa, mai durant els canvis de pista.

Infracció: -10 voltes

 

  • Si un corredor vol posar bé les tranetes del seu cotxe, la operació s’haurà d’efectuar quan el crono estigui en marxa, mai durant els canvis de pista.

Infracció: -3 voltes

 

       -     Manipular el móvil, estar distret o actuar passivament durant l’assistència.

Infracció: -2 voltes

 

  • Agafar el propi cotxe, quan aquest ja es troba al parc tancat.

Infracció: -3 voltes

 

  • Agafar el cotxe d’un rival, quan aquest ja es troba al parc tancat.

Infracció: -10 voltes

 

  • En algunes curses, la organització pot escullir , 1 cotxe de cada màniga. Se li comunicarà al pilot abans de la cursa, i en acabar se li farà la partinent verificació.

Negar-s’hi: Descualificació.

 

  • Utilitzar material no permès per l’organització.

Infracció: Descualificació.


-És reponsabilitat de cada pilot, asegurar-se que les assistències han fet correctament el canvi de pista i que el cotxe es troba al carril correcte.


-Les normes són per tots, si us plau, intentem respectar-les i repectar sempre als companys. No oblidem que venim a passar-ho bé.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

 

 

Atentament, la organitzacio.

 

                REGLAMENT TÈCNIC CAMPIONAT 1/24 BRM MINI CARS 2019

1.- MODELS ADMESOS.
Podràn participar en aquest campionat exclusivament els models turisme de la marca BRM:
Simca 1000 Rallye Renault 8 Gordini Mini Cooper NSU TT Fiat ABARTH 1000TCR
Els models nous que puguin aparèixer durant el campionat seràn homologats 15 dies després
de la seva comercialització sempre que compleixin estrictament aquest reglament tècnic i la
Direcció doni la seva conformitat mitjançant l’actualització d’aquest reglament.
2.- CARROSSERIA.
2.1.- General. Les relacionades amb la llista del punt 1, d’estricta sèrie.
2.2.- Modificacions permeses. Cap, nomès es permeten eliminar els retrovisors,
eixugaparabrises i les peces que simulen els tancaments del/s capó/ós.
2.3.- Cargols. Lliures però metàl.lics. Es permet suplementar amb arendeles les bases dels tetons
de la carrosseria a fi d’evitar que els pneumàtics toquin amb els passos de roda.
2.4.- Decoració. Es recomanable respectar els esquemes propis de l’època del cotxe.
2.5.- Habitacle. D’estricta sèrie i amb tots els components originals: safata, instrumentació,
pilot, respatller del seient, volant, palanca de canvi, extintor i barres antibolcada. Tot pintat de
manera realista.
2.6.- El model Fiat Abarth 1000TCR podrà montar qualsevol dels dos capós posteriors que fan la
funció d’aleró que se suministren amb el cotxe.
3.- XASSIS.
3.1.- Tipus i material. El corresponent al vehicle amb tots els seus components d’estricta sèrie.
3.2.- Modificaciona permeses. Es permet l’ús de cola sense excessos per la fixació dels cargols,
rodaments i cables del motor. Es permet anul.lar el joc de la U de suport de la carrosseria i
montar-la de manera fixa.
3.3.- Imans. Prohibits, excepte els propis del motor.
3.4.- Llast. No està permès cap tipus de contrapès.
4.- MOTOR I TRANSMISIÓ.
4.1.- Tipus de motor. BRM-S417 Blue de caixa curta y 19.000 rpm sense cap modificació.
4.2.- Relació de transmisió. De sèrie 12/33.
4.3.- Pinyó. 12z de lliure fabricant i material. Ha de girar solidari a l’eix del motor podent estar
acoplat, soldat, enganxat o collat a aquest.
4.4.- Corona. De sèrie 33z. Referència (BRM-S419).
5.- EIXOS I RODES.
5.1.- Eixos. De sèrie amb un diàmetre de 3 mm. El posterior ha de respectar la caiguda negativa,
sense cap modificació.
5.1.2.- Per l’ajust dels eixos s’utilitzaràn separadors metàl.lics comels que porta de sèrie,
quedant prohibits els centradors.
5.1.3.-Es permet retirar el protector termo-conformat de la unió cardàn.
5.2.- Rodaments i coixinets. Els de sèrie amb un diàmetre de 6x3 mm. Coixinets de llautó al
davant i rodaments a boles darrera.
5.3.- Conjunt de rodes.
- Les quatre rodes han de tocar la superfície de la pista en un tram recte i pla amb el cotxe
el posició de repòs.
- Les llantes seràn les de sèrie sense cap modificació i es obligatori que portin els
embellidors (tapaboques) corresponents al model del cotxe.
- Està prohibit l’ús d’aditius. Els neumàtics han d’estar completament secs en el moment
de la seva revisió i entrada al parc tancat.
- Les rodes no podràn sobresortir de la carrosseria.
5.4.- Tipus de pneumàtics.
Queden homologats els pneumàtics del fabricant BRM amb les següents referències:
PNEUMÀTICS DAVANTERS:
BRM-S403 ZERO GRIP
BRM-403S ZERO GRIP PERFIL BAIX
BRM-S403F ZERO GRIP
BRM-S403FL ZERO GRIP PERFIL BAIX
PNEUMÀTICS DEL DARRERE:
BRM-S404 SHORE 30 STANDARD
BRM-S404R8 SHORE 30 STANDARD
BRM-S404F SHORE 30 STANDARD
BRM-S404FL SHORE 30 PERFIL BAIX
BRM-S404G SHORE 25 RACING
BRM-S404S SHORE 22 SOFT
BRM-S404SG SHORE 15 SUPERGRIP
Els models nous de pneumàtics que puguin aparèixer durant el campionat seràn homologats 15
dies després de la seva comercialització un cop avaluats per la Direcció i inclosos a l’actualització
del present reglament.
La direcció està a disposició dels pilots per aclarir qualsevol dubte sobre comportament i
idoneïtat dels diferents pneumàtics per cada model de cotxe.
6.- GUIA, CABLES I TRENETES.
6.1.- Guia. La de sèrie. Es permet rebaixar la profunditat de la pala fins a 7 mm. També es permet
reduïr el gruix de la mateixa.
6.2.- Cables i trenetes. Lliures dins de les comercialitzades per marques d’slot.
7.- PESOS.
CARROSSERIA COTXE COMPLET
PES MÍNIM /MÀXIM PES MÍNIM / MÁXIM
SIMCA 1000 48 GRS. / 50 GRS. 135 GRS. / 139 GRS.
NSU TT 45 GRS. / 47 GRS. 132 GRS. / 136 GRS.
RENAULT 8 43 GRS. / 45 GRS. 133 GRS. / 137 GRS.
ABARTH 1000 37 GRS. / 39 GRS. 119 GRS. / 123 GRS.
MINI COOPER 36 GRS. / 38 GRS. 114 GRS. / 118 GRS.
8.- MIDES.
8.1.- El cotxe ha de respectar les mides d’amplada i longitud de sèrie.
8.2.- L’amplada màxima del l’eix posterior serà de 70 mm i en cap cas les rodes podràn
sobresortir de la carrosseria.
9.- GENERALITATS.
8.1.- La inscripció a la cursa comporta l’acceptació d’aquest reglament.
8.2.- Tots els aspectes no contemplats específicament en aquest reglamentes es consideren no
permesos. En cas de dubte prevaldrà el criteri del Director de Cursa.
8.3.- Els canvis que es produeixin en aquest reglament durant el campionat entraràn en vigor la
cursa següent a la publicació de l’actualització del present reglament tècnic.
8.4.- El pilot serà l’últim responsable de que el seu cotxe s’ajusti a aquest reglament.

 

Reglamento GT’s   -  1/32

MODELS ADMESOS:  Els models admesos en el Campionat són les rèpliques de models GT ja comercialitzades o amb la seva comercialització prevista durant el desenvolupament del Campionat dels següents fabricants d'slot: Avant, Arrow, Black Arrow, MR Slot Cars, Ninco, NSR (A excepció de Mosler), Racer, Reprotec, Scaleauto, Scalextric, Slot-It, SlotingPlus i Spirit a mes  tots els Grup 5 de Sydeweis. Els models de la categoria estaran automàticament homologats sempre que la seva comercialització sigui, com a mínim, d'una setmana (7 dies naturals) anterior a la cursa a disputar.

 CARROSSERIA: De sèrie, queda prohibida qualsevol modificació aerodinàmica exterior a la carrosseria original. Ha de complir amb els models admesos. Fabricada en plàstic injectat. No està permès l'alleugeriment de la carrosseria i queda prohibit alterar qualsevol altre aspecte aerodinàmic de la carrosseria. S'han de respectar les entrades d'aire, alerons, fars que es subministren en el cotxe de sèrie. DIMENSIONS i peces obligatòries: Aquests cotxes han de conservar tots els elements i característiques en dimensions de l'original. La carrosseria ha de tapar tots els elements mecànics: motor, transmissió, cables i guia, si vista vertical, o bé a través dels vidres o fars. Es permet eliminar o afegir antenes, escombretes de l'eixugaparabrises i retrovisors (si venen per separat de la carrosseria). Haurà de mantenir l'òptica frontal original (cúpula i suport interior) i el pilot ha de estar pintat en la seva posició original.

DECORACIÓ: El color base del vehicle pot ser qualsevol mentre no sigui transparent. Els models subministrats en kit per qualsevol dels fabricants homologats, han d'estar pintats obligatòriament HABITACLE: El cockpit o habitacle és part de la carrosseria a efectes de pes. Està permès l'ús de les safates de lexan, i tambe  els vidres.

 XASSÍS: Es permet eliminar rebaves perimetrals sense excessos, i sense que això modifiqui les mesures originals del xassís i de la bancada. Queden homologats tots els xassís originals de cada model i fabricant, així com els disposats com a recanvi. No està permès substituir cap part decorativa de la carrosseria, (fars, reixetes, etc.) per peces en lexan. No esta permès cap xassís de material 3D

 SUPORT MOTOR-BANCADES: Queden homologades totes les bancades de qualsevol dels fabricants homologats. • No serà obligatori muntar els triangulitos per tapar els forats en el bressol dels models Slot.it • Els suports de motor, es podran intercanviar entre tots els models, sempre que el xassís original ho permeti • No es permet qualsevol modificació o alteració del suport original

 COIXINETS:  Estan homologats els coixinets esfèrics de les marques Scaleauto i Slot.it No es permet intercanviar els coixinets esfèrics en bancades de diferents marques. Es permeten muntar tots els coixinets dels fabricants homologats.

  TORNILLERIA: Lliure dins de les marques d'slot, podent ser de niló o metàl·lics.

  GUIA:  Lliure dins de les comercialitzades per qualsevol marca de slot. No es permet forçar o modificar el xassís per fixar-la. Es permet modificar la pala a amplada (la part que queda dins del carril) i rebaixar fins a 1 mm la profunditat original del cos. Suport de guia: L'original del xassís sense cap modificació.

Cables i trenetes:  Lliures dins dels fabricants de Slot. Els cables han de conservar la seva funda i no han d'interferir el lliure moviment de l'eix davanter. Es permet fixar al xassís els cables amb cianocrilat però sense excessos. No es permet pelar els cables a la guia, només està permès el just perquè encaixi el connector del cable en el seu allotjament de la guia. Prohibides cintes i resta de substàncies adhesives.

 IMAN: a tots els cotxes se'ls ha suprimir l'imant del xassís, en cas que ho incorpori de sèrie. Queda també prohibit l'efecte imant en tots els elements que componen el cotxe, a excepció de l'efecte produït pel motor.

  MOTOR:  Del tipus compacte de caixa tancada SC-011b, de la marca SCALEAUTO

  TRANSMISSIÓ:  Homologades totes les corones Anglewinder i en línia de les marques homologades.

PINYÓ: Lliure, de qualsevol fabricant. CORONA: Lliure en nombre de dents de qualsevol dels fabricants homologats.

  EIXOS I centradors:  Es permeten tots els eixos d'acer de totes les marques homologades, inclosos els eixos buits i de carboni, sense modificació. En cap cas els eixos, podran sobresortir amb llantes i pneumàtics muntats del pas de rodes amb el vehicle vist des de dalt. Es pot utilitzar qualsevol dels centradors de les marques homologades par evitar el joc de l'eix posterior, o en el seu efecte la col·locació de volanderes pel mateix motiu. No està permès cap altre tipus de material a l’ anteriorment indicat.

  LLANTES: Queden homologades totes les llantes tant en plàstic, alumini o magnesi, sota aquestes premisses: • Les llandes amb fons pla, hauran de portar el seu corresponent tapa cubs. • La mesura del diàmetre de les llantes pot oscil·lar entre Ø 14,5 mil·límetres (llanta petita) i Ø17'5 mil·límetres (llanta gran). • Les mesures de les llantes i el material de les mateixes lliurement dins de les marques homologades, havent de ser d'igual disseny les rodes del mateix eix. • Les rodes completes muntades a l'eix no podran sobresortir del pas de rodes original de la carrosseria.

  PNEUMÀTICS:  Els pneumàtics han de complir les següents condicions: • Lliures. Han de ser de goma negra i cobrir la totalitat de la banda de rodament de la llanda. • No es permet alterar les seves propietats mitjançant cap procés químic ni d'una altra naturalesa excepte els explícitament autoritzats en el punt anterior. • Es obligatori que els pneumàtics davanters toquin en una plantilla plana. • Les rodes posteriors han de donar suport en una superfície plana, estant el cotxe en repòs.

 AMORTIMENT:  Queden homologats els sistemes de suspensió de tots els fabricants.

En cas de dubte consultar amb l'organització, no se aceptarà el jo no sé jo no sabia